Očekivano vrijeme sušenja nakon oštećenja vodom

Naravno, vrijeme sušenja oštećenja vodom u velikoj mjeri ovisi o čimbenicima kao što su količina vode i vrijeme izlaganja. Ako je to pogođeno zidanjem i / ili košuljicom, četiri tjedna i više nisu rijetkost. Vanjski faktori poput doba godine, lokacije zgrade i načina sušenja također utječu na potrebno vrijeme.

Tjedan do tri mjeseca

Površinsko vlaženje zida i poda može se isušiti infracrvenim grijačima u roku od nekoliko dana. Namještaj poput namještaja i tepiha također se mora osušiti u roku od tjedan dana. Moraju se uzeti u obzir demontaža i ponovno postavljanje podnih obloga.

Ako je došlo do oštećenja vode u zidanju, ali ima lokalno ograničenje, poput pucanja vodovodne cijevi, treba izračunati vrijeme obnove i sušenja između dvije i šest tjedana.

Savjeti Ako je oštećenje vode uzrokovalo stajaću vodu koja je imala duži učinak na pod, košuljicu i zidove, mora se pretpostaviti vrijeme sušenja između četiri i dvanaest tjedana.