Koliko duboko mora biti položena kanalizaciona cijev?

Želite položiti kanalizacijsku cijev u zemlju? Ne morate uzeti u obzir samo nekoliko stvari prilikom odabira cijevi i nagiba, već i koliko duboko mora biti sistem cijevi u zemlji.

Koliko duboko moraju biti položene kanalizacione cijevi?

Kanalizacijske cijevi postavljene izvan zgrade moraju se postaviti tako da budu otporne na mraz. To znači da kanalizacijska cijev mora biti dovoljno duboko u zemlji da joj velike temperature smrzavanja ne mogu naštetiti.

Unutar nekretnine ili. na otvorenom terenu cijevi se moraju polagati na dubini od 80 do 100 cm. Ako se može očekivati ​​gust promet, oni dolaze do dubine do 150 cm.

Također postoje razlike u dimenzioniranju kanalizacijske cijevi, DN 150 na posjedu DN100 ispod ulica.

Saveti i trikovi Imajte na umu da kanalizaciona cijev mora biti položena sa nagibom. To znači da najviša točka kanalizacijske cijevi odgovara minimalnoj dubini.