Kako možete pronaći kanalizacionu cijev?

Lociranje kanalizacionih cijevi nije lako, posebno kod starijih građevina. Nedostatak planova, prekomjerna izgradnja ili teški pokrov drveća često onemogućavaju praćenje toka kanalizacionih cijevi. Jednom začepljen, dobar savjet je skup.

Šta učiniti ako je mjesto cijevi nepoznato?

Stare kanalizacijske cijevi imaju naslage ili su slomljene, a korijenje drveća je uraslo u njih. U jednom trenutku i jedno i drugo doprinosi začepljenju kanalizacionih cijevi. Prekinute kanalizacijske cijevi moraju se zamijeniti. Ali gdje treba kopati ako nema planova?

Imamo rješenje

Nabavite lokator da locirate svoju kanalizaciju. Pomoću nje možete odrediti položaj i dubinu kanalizacijske cijevi i otkriti oštećena područja. To vam omogućava mapiranje toka cjevovoda i precizno određivanje mjesta na kojem treba sanirati vašu kanalizacionu cijev.

Savjeti: Uređaje za organizaciju možete posuditi od lokalne kompanije za čišćenje kanalizacije.