Šteta od vode uzrokovana kišom često nije osigurana

Da li je osigurana šteta od vode uzrokovana kišom, ovisi o vrsti štete. U svim slučajevima kada je kiša prodrla u zgrade jer vrata ili prozori nisu bili pravilno zatvoreni, osiguranje se neće platiti. Isto se odnosi na nepropusne i oštećene otvore. Ako je oluja ili tuča prouzrokovala prodor kiše, odgovorno je osiguranje zgrade.

Kiša gotovo nije osigurana

Dok osiguranje zgrada, također u proširenom obliku osiguranja od prirodne opasnosti, plaća samo štetu na vodi uzrokovanu kišom u slučajevima bez vaše krivice, u mnogim slučajevima privatno osiguranje ili osiguranje od odgovornosti preuzima drugu oštećenu stranu.

Savjeti: Vlastita i nemarno prouzrokovana šteta od vode izazvana kišom ne može se osigurati. Izuzetak od posrednih posljedica velikih količina kiše je osiguranje od prirodnih opasnosti. Njime se regulira oštećenje kišnice uzrokovano rukavcem u okviru ugovora. Ostala osiguranja, poput osiguranja od oluje, reguliraju štetu ako su odgovorna za početnu štetu.