Mora se utvrditi oštećenja vode u zidu

Oštećenja vodom u zidu često se javljaju, a da uzrok nije očigledan. Tipičan je skriveni puk vodovodne cijevi u skrivenoj cijevi. Sljedeće tipično oštećenje vode koje utječe na zid je procurivanje vlage iz susjednog stana. U takvim je slučajevima lociranje uzroka prvi i najvažniji zadatak.

Lokacije i ponovna mjerenja

Mnogi oštećenje vode u zidu nazivaju najskromnijom vrstom oštećenja. U većini slučajeva mora se odmah izvršiti profesionalno oštećenje vode. Često je ovaj posao popraćen dodatnim oštećenjima poput bušenja rupa, otvaranja zida i kasnije farbanja.

Nakon što se uzrok nedvosmisleno lokalizira, zidovi se moraju posebno temeljito osušiti nakon oštećenja vodom, jer će u protivnom skrivena vlaga dovesti do stvaranja plijesni. Nužno je izmjeriti dubinu suhoće.