Šta učiniti kada cisterna smrdi

Kad se smrdi u cisterni, uzrok je uvijek u organskom proizvodu raspadanja koji razvijaju bolesne mirisne gasove. Grubo viđen troši proces raspadanja listova ili drugih kontaminanata koji su prodrli u cisterni su kiseonik. Nakon što se kisik koristi iz vode, "naginje " vode okolo.

Kao mjera predostrožnosti, prodor biljaka i drugih organskih tvari poput sitnih životinja, krzna ili životinjskog izmeta mora se spriječiti odgovarajućim filterom za vodokotliće. Ovisno o tipu vodokotlića, može biti potrebno nekoliko prolaza za filtriranje.

Budući da cisterna već smrdi, prvo trebate provjeriti mogućnosti povezivanja kako biste vidjeli postoji li sifon u odvodu ili preljevu. Sprječava miris iz vodokotlića.

Korisno je vodu u cisterni obogatiti kisikom. Za to se može koristiti komercijalno dostupna pumpa za kiseonik za akvarije ili zračni kompresor, na primjer za madrace na zraku.