Sami se dijelom zgrada čeličnih stepenica

Izgradnja čeličnih stepenica ograničena je na konačnu montažu montažnih dijelova ili kompletnih komponenti za većinu ljudi. Za pružanje radova za zavarivanje u vlastitim performansama zahtijeva visoku stručnost i profesionalni uređaj. Preporučuje se precizan plan zahtjeva i montaže, nakon čega se isporučuje gotovo tijelo za stubište.

Zavarivanje i materijalno znanje

Ako želite sami izgraditi čelično stubište, morate napomenuti da u zavarivanju ne treba izbegavati i vagati čelične profile. Stoga, pored čiste sprovodećim znanjem za same zavarivanje, potrebno je sveobuhvatno znanje materijala i statike za nadoknadu ovih zateznih snaga pomoću lokalnih rukova ili rupama za reljefne rupe.

  • Takođe pročitajte - sami gradite vinski podrum
  • Pročitajte i - izgradite ogradu od nehrđajućeg čelika sa samih gotovih dijelova
  • Takođe pročitajte - faktori za cijene čeličnih stepenica

U izgradnji čeličnog stubišta, zakonske propise se takođe mogu primetiti, što je vrsta znoja, točke vezanosti i dimenzije stepenica. Izbor vrste dizajna također se određuje uz kreativne i optičke aspekte kriterija stabilnosti, prostora i intenziteta upotrebe.

Vrsta drveta i stubište

U pitanju su tipovi stubišta sa ili bez obraza. Kao podršku tehniku, postoje različite vrste izgradnje pored čestih varijanti centralnog cidratnog stubišta i stepenica s dva holdinga.

To se mora utvrditi je li to trebalo biti ravno stubište, napola žičano ili vreteno stubište. Proizvođači čeličnih stubišta nude montažne stepenice, koje su proizvedene po pojedinačnim informacijama i mogu se sastaviti na licu mjesta bez rada za zavarivanje.

Kako izgraditi čelično stubište

  • Montažna stubišta
  • Montažni vijci i dodaci prema uputama proizvođača
  • Možda izolacijski materijal poput gumenih ploča
  • Moguće korake i ograde
  • Alat za vijku
  • Podrška

1. Izmjerite stepenice

Odredite veličinu stepenica na osnovu ukupne visine i broja koraka.

2. Izračunajte stepenice

Izračunajte proizvodne i materijalne zahtjeve na temelju stubišta.

3. Kartica dodataka i montaže planiraju

Provjerite možete li donijeti najveći montažni predmet montažnog stubišta na lokaciju ugradnje (stubište, prolazi itd.Do).

4. Naručite gotovu stubište

Naručite željene montažne komponente, što ukazuje na sve određene vrijednosti, uključujući najveću moguću dimenziju predmeta.

5. Sastavite konstrukciju

Spojite komponente prema lokalnom proizvođaču.

6. Mount Stepens

Zavijte zidni i / ili stropne pričvršćivače prema uputama proizvođača.

Savjeti i trikovi misle na povećanu težinu nakon pristupanja gotovim dijelovima i zato postavite stepenice što je moguće bliže na završnom mjestu instalacije.