Pukotine pod naponom kod nehrđajućeg čelika - postoji li?

Iz mnogih metala znamo da pukotine pod naponom mogu oslabiti komponente. Većina nehrđajućih čelika, s druge strane, ima relativno malu tendenciju ka naprezanju korozije. Za to su potrebni određeni uslovi. Ovdje pročitajte gdje ovo može biti opasno.

Uvjeti za pojavu naponskih korozionih pukotina

Pucanje od korozije pod naponom može nastati samo ako su ispunjeni određeni uvjeti:

  • Materijal mora biti podložan pucanju od korozije
  • Temperatura ili određeni vanjski agensi moraju djelovati na materijal
  • Mora postojati vlačno naprezanje

U slučaju čelika, uglavnom klor može izazvati odgovarajuće slabljenje, u rijetkim slučajevima to se događa i putem vodonikovih jona (vodonična krhkost).

Krom-nikal-molibdeni čelici su najbolje zaštićeni od pucanja od korozije pod naponom, najveći rizik imaju feritni hromirani čelici i austenitni čelici. Često korišteni posni dupleks čelici imaju rizik od pucanja pod naponom na temperaturama višim od 50 ° C.

Savjeti Smanjite vlačno naprezanje kad god je to moguće - i uvijek pazite da koristite pravu vrstu čelika pri odabiru materijala.