silikon i otapalo

Pronaći silikon u mnogim područjima naših života. To rezultira pitanjem iznova i iznova, jer se ponaša sa silikonom i otapalima - budite da se razrijedite, ali i za rješavanje ili izbjegavanje. U sljedećem vodiču saznat ćete kako se ponaša sa silikonima i otapalima.

Silikon je otporan na mnoga rješenja

Silikon je otporan na brojne otapala. Dobar primjer toga je aceton i silikon. Stoga možete koristiti aceton odlično protiv kalupa. Ali naravno, mora biti moguće riješiti silikon, na primjer, aditivima koji sadrže silikon za gorivo, silikon u bojama itd.

  • Takođe pročitajte - uklonite miris iz otapala
  • Takođe pročitajte - uklonite otapalo u boju
  • Takođe pročitajte - uklonite otapalo na boju

Uklonite silikon sa solventnim još

Takođe bi bilo važno ukloniti silikon - bez obzira na agente poput topline ili ljuljave i oštrica. U stvari, postoje organska otapala koja vam omogućavaju rešavanje silikona. Oni uključuju naredne organske otapala:

  • Aromatična rješenja
  • benzen
  • toluene
  • Tetrahydrofuran

Upotreba otapala za silikon

Međutim, upotreba ovih otapala za silikonca je takođe moguća samo u ograničenom obimu. Budući da se nazvana organska rješenja koriste i druge tvari koje su često povezane sa silikonom. Ovdje se spominju razne plastike, ali su i metali napadnuti niz otapala. Na primjer, bakar acetona. To može dovesti do pišta sa bakrom.

Specijalni silikonski čistači i uklanjanje iz specijalizovane trgovine

Preporučuje se u štapiću, stoga nije rješenje. Čistač sastavljen posebno za uklanjanje silikona je i dalje najbolje rješenje. Oni su poznati i kao silikonski čistači. Ipak, ovde morate biti oprezni, jer ne možete koristiti ovaj čistač svuda.

Nikad ne zanemarite zdravlje u rješavanju rješenja

Ovi silikonski čistači mogu sadržavati i navedene otapale (ili neke od njih). Stoga se, kada se koristi, budite sigurni da je soba s jedne strane dobro prozračena, a s druge strane nije izložena pare silikonskih čistača predugo.

Savjeti i trikovi također možete koristiti otapala za druge tvari. Takođe se vosak može ukloniti odgovarajućim otapalima. Također treba uzeti u obzir rukovanje otapalima, kao što su primjer skladištenja i odlaganja acetona, iako bi ovaj otapalo čak bio rastvorljiv i lako biorazgradiv.