Poliesterska smola je otrovna u obradi

Pare i pare poliesterske smole u tečnom stanju su otrovne. Toksični efekat se razvija kroz najčešće korištene aditive peroksid ili stiren. Za razliku od akrilne smole bez mirisa, intenzivan miris osigurava prepoznavanje otrovnih isparenja.

Zaštitite zrak i kožu za disanje

Toksični efekti isparavanja ne smiju se udisati jer mogu prouzročiti organska oštećenja i vegetativne poremećaje u ljudskom tijelu. Respirator sa filterom sa aktivnim ugljenom filtrira hlapljive toksine iz zraka koji udišete. Na otvorenom možete raditi bez zaštite dišnih puteva pod uslovom da se poštuje odgovarajući pravac vetra.

Općenito treba izbjegavati kontakt s kožom, jer se zdravstveni problemi javljaju s latentnom tendencijom alergena. Zaštitu dišnih organa takođe treba nositi kada se mehanička obrada stvara brušenjem prašine. Ovdje je dovoljna konvencionalna maska ​​čestica.

Osušena i očvrsla poliesterska smola nije toksična. Kada bi se teoretski progutalo, samo neprobavljivo strano tijelo moglo bi prouzrokovati mehanička oštećenja u organizmu.