Klavir - koliko su visoki troškovi?

Nakon nekog vremena, svaki klavir mora se ponovo prilagoditi. Mnogi su ležali ljudi plaše troškova klavira, ali to je nepotrebno. Čak i stari klavir uglavnom može biti glasovan za manje od stotinu eura.

Klavir desno

Mnogi su naslijedili ili su nadarali starijeg klavira. Ali ne možete igrati na tome jer je instrument potpuno. Uglavnom nedostaje iskustva i tako vrijedni instrumentni periodi tužno postojanje u niši.

  • Takođe pročitajte - troškove mesta u staračkom domu
  • Takođe pročitajte - koji troškovi nastaju za bračno razdvajanje tereta?
  • Pročitajte i zimsku uslugu: troškovi za evakuaciju površina

Nakon otprilike dvanaest mjeseci, klavir se obično mora ponovo izglasati. Nakon dvije godine, klavir je već značajno podešen i nakon otprilike tri do četiri godine mora se u potpunosti ujediniti, jer je to previše duboko.

Trošak klavira

  • Nakon dvanaest mjeseci između 50 i 80 eura
  • Nakon 24 mjeseca između 70 i 100 eura
  • Kasnije, neuredni troškovi uključuju preliminarni između 100 i 150 eura

Smjerovi i popravke

Ovisno o klaviru, troškovi se takođe naplaćuju za putovanje. Oni bi trebali biti zatraženi prije nego što osjeti zlo iznenađenja.

Popravke su naravno, naplaćuju se dodatno. Ako se nastane veći popravci, barem dvije ponude treba dobiti iz različitih klavirskih podešavanja.

Postoje i određeni vlažni regulatori koji zadrže klavir duže. Vlaga u drvu je sačuvana kao duže i očigledno je i tačno regulirana. Ovo odgađa odluku klavira održiva.

Šta obratiti pažnju na klavir

  • Marka i vrsta klavira
  • Period od zadnjeg raspoloženja
  • Smjerovi i udaljenost
  • Popravci i rezervni dijelovi
Savjeti i trikovi ako je moguće, trebali biste angažirati specijalističku kompaniju s raspoloženjem koji je prodao klavir. U novoj ili korištenju upotrebe, klavir je već upoznat s instrumentom.Naravno, to nije moguće sa heirloom, onda biste trebali saznati marku i grupu tipa da biste je odredili na zahtjev. Neki klavirski štandovi su poznatiji kao drugi modeli i preferiraju ih.