Katran katran je otrovan?

Katranski papir i dalje se široko koristi za zaptivanje krovova. Suprotno svom imenu, katranski papir više ne sadrži katran, već je napravljen od bitumena. Međutim, neugodan miris pri obradi limova za zavarivanje brzo postavlja pitanje toksičnosti.

Razlike između katrana i bitumena

Za razliku od katrana, bitumen se ne dobija zagrijavanjem organskih supstanci, već destilacijom nafte.
Katran je stvarno štetan za zdravlje: čak i kada je hladno, materijal odaje otrovne pare, a još više kada se zagrije. Katran se također smatra kancerogenim i štetnim za vodu.
Suprotno tome, bitumen ne sadrži hlapljive komponente i stoga ne emitira otrovne pare.

Bitumen je toksičan?

Bitumen nije štetan po zdravlje. U prošlosti se smatralo da bitumen predstavlja rizik od raka, ali studije nisu mogle dokazati taj rizik. S druge strane, različita istraživanja pokazuju da ne postoji povećani zdravstveni rizik čak i uz intenzivan kontakt s bitumenom.