Sadržaj aparata za gašenje požara - ovdje se čuva otrov?

Mnogi se plaše sadržaja aparata za gašenje požara jer se boje otrovnih supstanci. Ovisno o tome koliko je aparat pun, sadržaj se neće uzimati olako. Ali toksične supstance su naravno godinama zabranjene. Aparat za gašenje požara koji je desetljećima bio uskladišten u podrumu, stoga treba pravilno odložiti.

Vrsta sredstva za gašenje

Pjena je manji problem za respiratorni trakt jer, na kraju krajeva, ne stvara prašinu. Teško da će neko dobrovoljno progutati malo pene za gašenje. Ali budući da je teško izbjeći praškaste oblake praha za gašenje, trebali biste pažljivije pogledati šta sadrži sredstvo za gašenje.

ABC prah ili D aparat za gašenje

Za prah ABC uglavnom se koristi amonijum sulfat ili amonijum fosfat. Preporučuje se da usta i nos dobro isperete vodom nakon udisanja. Međutim, može nadražiti kožu i izazvati blagi osip. Ova supstanca nije izravno otrovna.

Klasa požara D, koja uključuje metalne požare, u većini se slučajeva gasi natrijum-kloridom, koji nije ništa drugo do kuhinjska sol. Dakle, ovdje nema zdravstvenog rizika.