Električna korozija: zahtjevi i operacije

Elektrohemijske operacije često vode do uklanjanja materijala, vremenske prilike i za hrđanje. Električna korozija je tako važan dio procesa korozije. To se može vidjeti u nekim vrstama korozije. Šta se događa u elektrokorroziji i ono što je potrebno za to.

Istek elektrokorrozije

Za elektrokorroziju se nalaze par osnovnih zahtjeva za to u svemu:

  • Pročitajte i - koroziju aluminija
  • Takođe pročitajte - hrđu sa čelikom
  • Takođe pročitajte - kontaktirajte koroziju u metalnim parovima
  • Mora postojati katoda
  • Anoda mora biti prisutna
  • Mora postojati elektrolitički dirigent
  • Između katode i anode, mora postojati dovoljno velika potencijalna razlika

Katoda i anoda

Dva različita pola, između kojih se sastoji napon, uzrokuju trenutni protok. To je jasno vidljivo na primjeru korozije kontakta. Ovdje metalni parovi imaju različit električni samopouzdanje. Ako su jedan pored drugog, na taj način stvara električni napon. Metal formira katodu, drugu anodu, ovisno o teretu.

Međutim, stup može biti i okolno tlo. Katoda i anod moraju biti povezani direktno na provodni i preko elektrolitičkog vodiča.

Elektrolitički dirigent

Elektrolitički vodiči mogu biti ili tečnosti s dovoljnom provodljivošću, ali i vlažnim ambijentom zrakom. Količina provodljivosti odlučuje o nivou korozije. Takođe voda pogodna kao merdevina. Ovisno o vrsti vode, provodljivost je različita.

Galvanska ćelija

Veza između anode, katode i elektrolita stvara galvansku ćeliju koja mijenja metalne površine s dovoljno velikom provodljivošću i dovoljnom električnom potencijalnom razliku.

Prevencija elektrokorrozije

Možete prekinuti proces minimiziranjem potencijalne razlike, anode i katode je izoliran ili se uklanja elektrolitički dirigent.

Savjeti i trikovi Prekidač elektrokorrozije se može koristiti i za hrštanje predmeta.