Nacrtajte drenirani bunar

Nabijanje ili udarni bunar ima ograničen životni vijek u prosjeku pet godina. Tada se postavlja pitanje šta bi se trebalo dogoditi sa cijevi za bušotinu. Otpuštanjem i okretanjem bunara može se u nekim slučajevima postići produženje ispumpavanja vode, ali filteri nabijajućeg bunara na kraju će se nepopravljivo začepiti.

Svakako vrijedi pokušati izvući cijev iz bunara u potpunosti iz zemlje. Sa stativom i vitlom za kablove, stari nabijni bunar obično se može izvući bez ikakvih problema, pri čemu je idealna vučna sila od jedne tone ili više. Povlačenje se mora izvoditi polako, ravnomjerno i okomito, inače se najslabija mjesta cijevi bušotine, navojni spojevi, mogu brzo pokidati.

Nekoliko puta dobro okretanje nabijača može olakšati vuču. Kroz nekoliko bočnih pomoćnih rupa, voda se može pumpati u zemlju oko cijevi bunara, što po potrebi zemlju malo olabavi.