Zdenac oheriran hemijskom lančanom reakcijom

Podzemne vode napajaju se kišnicom koja curi i koja se sakuplja na zadržavajućem sloju nakon prodora kroz nekoliko slojeva tla. Kiseonik sadržan u kišnici pretvara se u ugljični dioksid zbog kemijskih procesa. To zauzvrat reagira s već "prikupljenom " podzemnom vodom. Ovaj postupak stvara ugljičnu kiselinu koja rastvara dva elementa tla.

Tokom ovog reakcijskog lanca stvaraju se gvožđe i mangan topljivi u vodi. Kada se obnavlja opskrba kisikom putem padavina, ova dva elementa oksidiraju i flokuliraju. Isti se efekat događa kada se intenzivnom upotrebom bunara kisik "ispire " kroz brzo i obilno tekuću vodu.

Flokulacije uglavnom smeđe boje talože se na rubovima filtera, prorezima, a u poodmakloj fazi i na šljunku filtra. Te su inkrustacije poznate kao sinterovanje ili okerisanje bunara. Povećano taloženje gvožđa u zemlji ili u ojačanju bunara ubrzava pojavu okera.