list ravno i ponovo donesite oblik

Pojednostavljivanje, savijena i iskrivljena lista moraju se ponovo napraviti, ravna i dimenzionirana. Uzroci potrebnih režija lista su mnogostruki. Pored balansiranja mehaničke sile, moguće je moguće promjene oblika materijala specifičan za materijal kao efekt temperature.

Direktan je najprecizniji proces proizvodnje na zakrivljenom limu

Grubi i neprecizni način resetiranja lista, je poluge. Evo lista "opet ravna linija " "". Ovaj se proces može tumačiti kao negativan pogon lista natrag u početno stanje.

Tačan i precizan oblik ravne linije je režija lima. Vrlo iskusan metal radnika može ručno ručno čekićem i grijanjem. U modernom građevinskoj i proizvodnoj tehnologiji koristi se mehanička sila dok se usklađuje. Širina pojasa kreće se od tačnih uputa s utjecajima na metode valjanja koji podsjećaju na proizvodne procese.

Jedan od najvažnijih izazova u sudjelu nije stvaranje ne-preostalog napona na listu. To bi dovelo do grešaka i nedostataka za bilo koju narednu daljnju obradu. U izgradnji, štitnici usmjereni listovi kao poklopci i paneli mogu izgubiti dimenzionalni kapacitet i otpustiti se, na primjer, za pričvršćivanje ili postaju curenja.

Walters je uklonjen i smanjuje napone

Kad su listovi usmjereni valjcima, može biti hladno ili toplo. Od "Herbenden " do tačno čvrstoće prinosa, kristalna molekularna struktura je tačnije tačnije na tačnoj ulaznoj točki koja se može postići, što će se postići. U takozvanoj retardi za plamen grijanjem i mehaničkom obradom, savijanje i oblik mogu se donijeti tačno na ciljnu veličinu, ali se formiraju unutarnji naponi i ostaju u limu.

Za ostale tehnike obrade lima poput lemljenja ili zavarivanja lima ili probijanja, nastale su naponi. Prilagođavanjem rolne tehnologije, pored tačnih dimenzija takođe se smanjuju na ukinuti napon od lima.

Savjeti i trikovi Profesionalna izravna izreka lista teško je moguća kao laika. Pored zanatskog naprednog iskustva u zavarivanju ili sa mlinskim mlinovima, morate imati opsežne materijale materijala. Omekšavanje i jačanje otpada i produžetak različitih legura i metala variraju u temperaturnim razlikama od nekoliko stotina stupnjeva.