Optički i funkcionalni vijek trajanja betonskih crijepova

Životni vijek betonskih crijepova procjenjuje se iz dvije perspektive. Funkcionalni aspekt je obično na prvom mjestu. Nepropusnost krova mora biti zajamčena na cijelom području. Ako pojedinačni betonski crijepovi više ne mogu ispuniti ovaj zahtjev, mogu se zamijeniti po potrebi kako bi se produžio vijek trajanja cijelog krovnog pokrivača.

Drugi presudni kriterij za procjenu vijeka trajanja betonskih crijepova je optička zaštita. Ovdje betonski crijepovi imaju nedostatak u odnosu na glinene pločice. Površine koje su u prvih nekoliko godina izgledale slično glini obično izgube boju nakon deset do 15 godina i počnu prelaziti u prirodnu sivu betonsku boju.

Sljedeća karakteristika je vegetacija na betonskim crijepovima, koja obično nema utjecaja na trajnost, ali narušava izgled. Posebno se na sjevernoj strani mora očekivati ​​stvaranje mahovine, što se teško može spriječiti.