Trošak čišćenja cisterne

Ako je cisterna pravilno izgrađena ili instalirana, redovno čišćenje nije potrebno. Sloj sedimenata koji rezultira cisterskim potplatom poslužuje filtriranje vode i ne smije se uklanjati što je više moguće jer joj je potrebno nekoliko mjeseci za vašu formiranje.

Ako se cisterna ipak potpuno očisti, pomoć prljave vodene pumpe i visokog pritiska čistač može se dobro obaviti dobro. Uređaji su za svakodnevne cijene od pedeset eura u hardverskim trgovinama ili u prodavanim kompanijama za iznajmljivanje. Kako bi se troškovi akvizicije za visokotlačni čistač treba izračunati sa stotinu eura, prljave vodene pumpe dostupne su iz oko 200 eura.

Profesionalna kompanija za čišćenje naplaćuje 200 do 300 eura za čisto unutarnje čišćenje spremnika vode u cisterni. Ako su dostupni filtri, cjevovodi i, ako je potrebno, sistem za infiltraciju, troškovi mogu iznositi i do 500 eura.