Dubina bunara određuje kvalitet vode

Odgovarajuća dubina bunara ovisi o nivou podzemne vode i vrsti bunara. U preko dvije trećine svih slučajeva u Njemačkoj, prvi i gornji sloj podzemne vode su između tri i šest metara. Stoga je dubina bušenja od sedam do osam metara dovoljna za normalan bunar podzemne vode.

Dovoljno visok nivo vode iznad donjeg filtra cijevi bušotine presudan je za pouzdanu funkciju pumpanja. To ne bi trebalo biti manje od dva metra, tako da pritisak vode podupire pumpanje i usisavanje dovoljno snažno. Bunari duboki i do osam metara nazivaju se prizemnim bunarima.

Da bi se prenijela industrijska voda, a posebno voda za piće, moraju se doći do dubljih slojeva vode. Dubinski bunar od deset i više metara može doći do podzemne vode koja udovoljava zahtjevima kvaliteta koji su za nju potrebni. Pored toga, vodene vene ili duboka voda mogu se naći u dubljim slojevima tla, što povećava zapreminu koja se može prenijeti.