Ispitivanje kante za perilicu posuđa

Strojevima za pranje posuđa potrebna je određena minimalna količina vode u relativno kratkom vremenu. Ako je unos premali, moderne perilice posuđa automatski se isključuju kako bi se zaštitile od oštećenja. Dostupna količina vode može se provjeriti testom kante.

Ovako funkcionira test segmenta

Ako perilica posuđa ne uzima vodu, to je možda zbog neispravne pumpe ili nedovoljnog protoka. Koristite test kante da biste provjerili dotok.

1. Isključite perilicu posuđa iz struje.
2. Zatvorite dovod vode na kutnom ventilu ili slavini.
3. Uklonite vodeni graničnik, ako postoji.
4th. Stavite kantu ispod izvoda za vodu.
5. Pogledajte sat i pustite da voda teče minutu.
6th. Izmjerite količinu vode u kanti.

U jednoj minuti najmanje deset litara vode trebalo je da se sliva u kantu tako da protok vode bude u dovoljnoj količini i brzini. Preporučuje se dodatno čišćenje ulaznog cjedila.