Oblikovanje GRP-a često zahtijeva brzinu

Radni komad ili komponenta izrađena od GRP-a izrađena je od tečne, viskozne smole u koju su umetnuti prostirke ili tkanina od vlakana. Ovisno o negativnom obliku ili izvornom obliku, viskozna masa se može savijati u svim smjerovima.

Da bi se mogao stvoriti GRP u slojevima čak i sa strmim padinama i zaobljenim uglovima, prilikom miješanja smole moraju se koristiti precizne doze učvršćivača koji se dodaje. Za dobru sposobnost oblikovanja tijekom oblikovanja bez prekomjerne drenaže, smola mora biti na gornjoj granici viskoznosti i još uvijek biti u mogućnosti obrađivati.

Kao rezultat visoko viskozne smjese, vijek trajanja smole se smanjuje i vrijeme obrade materijala se skraćuje. Što se jači GRP treba formirati, to se brže mora obraditi. Da bi se dobila optimalno izdržljiva struktura ili matrica, pojedinačni slojevi trebaju biti laminirani u jednom postupku.