Dobro crpi zrak sa smanjenom stopom isporuke

Kada bušotina crpi zrak, uzrok se mora utvrditi prema principu isključenja. Cjevovodi i prsten bunara, kao i pumpa i nadzemna konstrukcija moraju se pojedinačno provjeriti.

Čest uzrok usisavanja zraka je sama pumpa za vodu. Prvo treba provjeriti. Pored pregleda svih rukava i crijeva, mora biti osigurana potpuna podvodna situacija. Za kontrolu funkcije, pumpa se može povezati u uzorku u regenton ili slično.

Suštinski faktor izbušenih fontana su prelazi pojedinačnih vijčanih elemenata cijevi. Provjerite ventil i njihove niti trebaju se ispitati tačno i u slučaju sumnje ponovo sa konopkom su bljeskali. To se odnosi i na veze sa građevinskim elementima kao što su kožne manžete na Schwengel pumpama.

Prilikom brtvljenja u dolazu zraka u zraku, razina vode od najmanje dva metra treba testirati iznad cijevi za filtriranje i nepropusnosti sloja šljunčanog šljunkom na donju površinu.