Zaptivanje bunara blatom

Ako želite zabrtviti bušotinu okna ili korito bunara, pomoću kaše možete stvoriti vodonepropusni i istovremeno prozračni premaz otvoren za difuziju. Cementne smjese prilagođene vodootpornosti nanose se poput maltera ili viskozne boje.

Velika prednost razmuljivanja je sposobnost prianjanja na gotovo sve materijale koji čine bušotinu okna ili korito samoizrađenog bunara. Beton, prirodni kamen, pješčana krečna opeka, keramičke pločice, kameni proizvodi, gips i drvo moguća su podloga.

Stoga, nakon što je bunar obnovljen popravljanjem, poput zatvaranja spojeva i rupa, lako se može taložiti kao brtva na cijeloj površini. Neki dobavljači preporučuju prethodno naneseni osnovni premaz (19,50 € na Amazonu *) .

Pri muljanju, spoljne temperature moraju biti između pet i trideset stepeni Celzijusa. Na ovim temperaturama, ocijeđeni bunar je spreman za upotrebu nakon pet dana. Do dubine vode od pet metara, prikladan je sloj blata od dva do 2,5 milimetra.