Očistite bušotinu ispiranjem

Ako se snaga pumpanja bušotine smanji ili se potpuno osuši, često je korisno isprati cijev bušotine i područje oko vrha filtra. Za razliku od udarnih bunara ili nabijajućih bunara, zamućivanje i zamućivanje rjeđe je u bušotinama, ali se takođe može dogoditi.

Da biste očistili cijev bušotine, može biti korisno da se ponovo napuhnete jer se sve čestice prljavštine koje su mogle prodrijeti "podižu " iz cijevi. Pored toga, prorezi za filtre ili pore filtra mogu se osloboditi pod visokim pritiskom.

Čest problem jednostranog ispiranja bunara je činjenica da se čestice prljavštine skupljaju u okolnom šljunku filtra i relativno brzo ispiru natrag u cijev bušotine i filtri se ponovo začepe.

Da bi se bušotina održivo desansirala, potrebno je izbušiti nekoliko rupa pored cijevi bušotine koje dopiru do vodonosnog sloja. Mlaznice visokotlačnog uređaja za pranje umetnute su u rupe i šljunak filtra je "raspršen " čist.