lim za garažni krov

Garažni krov je u većini slučajeva iz ravne betonske ploče koja tvori vrh kuboida ili kocke. Osim optike, neasfaltiran je i nepromijenjen vremensko vrijeme izloženo prosperitetu. Voda teče nakon nasumično i često dovoljno zaštite okoliša za prekršaje na fasade.

Kotika gradnja ili granica krova

Ravna krovna garaža je neotrazdana soba koja se rado pokriva na vrhu optičkih razloga i često s limom. Postoji i poboljšana otpornost na vremenske prilike u odnosu na goli beton.

Kao krovni poklopac na garaži, sljedeća dva vrsta dizajna su uobičajena:

1. Ravna krovna granica
2. Jedan na stranicama Atika

U oba slučaja listovi moraju biti sklopljeni ili presavijeni. Građevinski propisi pružaju lažne dužine od najmanje pet centimetara za vertikalno preklapanje na krovnim šipkama. Za priloge i krovne opsege moraju se pridržavati vodoravnih supernatanata rubova kaplja u najmanje dva centimetra.

Dalance i sklonost konstrukcija od lima moraju se prilagoditi efikasnim odvodnim performansima prema veličini i prosječnom količini padavina na lokaciji za montiranje. Moguće su izravne odlive na bočne strane putem Speier ili unutarnjih procesa.

Akustično ponašanje i oblici lima

Iako je garaža nenamijenjena, buka može utjecati na susjedne stambene kuće po kiši na krovu lista. Specijalizirana i odgovarajuća izgradnja i skupština osigurava minimiziranje akustične širenja zvuka. Uvoznici se odjavljuju na zidanje i detaljno besprijekorne pričvršćivače i veze. Lim na garažnim krovovima, kao i na ravnim krovovima kuća, posredno montirani.

Poklopac za pokrov postavljaju se sa bočnim stojećim Falters. Za laskave konstrukcije trapezoidnih listova koriste se trapezoidni listovi čije perle odvode efekt poreza na odvodnju.

Obično, problem kondenzacije krovnog lima na garaži igra podređenu ulogu. Untervannbahn je obično dovoljan, poseban runo je alternativa.

U sljedećem videu postoje dokazi o pet tipičnih izvora greške koji se mogu napraviti u sklopu ravnog krova od lima:

Savjeti i trikovi na vašoj garaži čine listove relativno povoljnih metala aluminijum ili pocinčani čelični lim idealnim.