Uz šamotni mort, vrijeme sušenja i podešavanje se dijele

Vrijeme sušenja šamotnog maltera dijeli se na vrijeme sušenja i konačno podešavanje. Što se preciznije pridržavaju sve vremenske faze, to pouzdanije neće doći do pukotina u mortu. Nakon sušenja još nije došlo do vezivanja keramike, što stvara stabilnost zbog nedostatka cementa.

Prvo zagrijavanje u pet faza

Nakon upotrebe šamotnog maltera potrebno je dvanaest do 24 sata da se osuši ako je vanjska temperatura umjerena. Budući da se postavljanje keramike odvija samo na temperaturama između 600 i 800 stepeni Celzijusa, prvo zagrijavanje treba obaviti u sljedećim koracima:

  • Nula do sto stepeni: oko deset stepeni na sat
  • Sto do 200 stepeni: oko 15 stepeni na sat
  • 200 do 300 stepeni: oko 20 stepeni na sat
  • Od 300 stepeni: oko 30 stepeni na sat do temperature taloženja
  • Temperatura adresiranja: Održavajte oko dva sata i ostavite da se ohladi