Kanalizaciona cijev - koje su nominalne širine obvezujuće?

Kanalizacijske cijevi moraju biti odgovarajuće veličine kako bi kanalizacija mogla pravilno odvoditi i ne uzrokovati začepljenja. Iz tog razloga postoje pravila koja je zakonodavac odredio u DIN standardu za nominalne širine kanalizacionih cijevi.

Koje su nominalne širine obvezujuće za linije?

  • Sabirne linije min. DN 70
  • Osnovne linije Min. DN 100
  • Dovodne cijevi min. DN 80

Nagib kanalizacijske cijevi ne smije imati smanjenja i mora biti neprekidan.

Koje su nominalne širine obvezujuće za priključke prema DIN-u?

Nominalna veličina cijevi za primjenu
Bide, umivaonik DN 40
Tuš, umivaonik DN 50
Sudoper, perilica posuđa DN 50
Perilica rublja do 6 kg DN 50
Perilica rublja do 12 kg DN 70
pisoar DN 50
WC do 6 litara DN 80
WC do 9 litara DN 100
Podni odvodi DN 50/70/100
Saveti i trikovi Propisi se mogu naći u DIN 1986 odvodnim sistemima za zgrade i zemljište, deo 100, kao i u vezi sa DIN EN 752 i 12056